Privacy Policy

Privacy Policy van Sailstore.nl

Op deze pagina treft u de privacyverklaring van Maritime Internet Solutions ("Sailstore.nl") aan. U wordt aangeraden deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen. Sailstore.nl is statutair gevestigd te (1971 RA) IJmuiden aan de Appelboomstraat 2, en staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 62566628. Sailstore is per e-mail te bereiken via [email protected] en telefonisch via +31(0)255 769006.

In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe Sailstore.nl omgaat met de verwerking van de persoonsgegevens. Dit in lijn met hetgeen in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is bepaald. Zo wordt onder meer aangegeven welke (categorie├źn) persoonsgegevens worden verzameld en voor welk doel de persoonsgegevens worden gebruikt. Tevens geeft Sailstore.nl aan welke wettelijke rechtsgrond ten grondslag ligt aan het verwerken van de persoonsgegevens.

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle bezoekers van deze website. Indien u niet akkoord bent met deze privacyverklaring, dient u de website te verlaten.

De verwerking van persoonsgegevens door Sailstore.nl valt binnen de wettelijke vrijstellingsregelingen. Om die reden is de verwerking niet aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Sailstore.nl behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. De huidige privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 07 oktober 2018.

Soorten, doelen, rechtsgronden en termijn van verwerking van persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden verwerkt als u een contactformulier op de website van Sailstore.nl invult of een bestelling plaatst. Hierbij wordt aangegeven welke gegevens verplicht ingevuld moeten worden. Dit zijn uw naam, e-mailadres, telefoonnummer en adresgegevens. Ook worden de gegevens die u aan ons doorgeeft, tijdens het gebruik van een andere vorm van communicatie of tijdens een telefoongesprek opgeslagen.

Sailstore.nl verzamelt uw persoonsgegevens zodat het (juridische) product dat u op deze website heeft besteld kan leveren. Met gegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres kan Sailstore.nl contact met u opnemen. Ook kan Sailstore.nl uw gegevens gebruiken voor marketingdoeleinden. Wanneer u uw product heeft ontvangen en geen nadere vragen of opmerkingen meer heeft, zal Sailstore.nl contact met u opnemen om te vragen of u een recensie wilt schrijven over uw ervaringen met Sailstore.nl.

Uw e-mailadres is nodig om contact te onderhouden, maar wordt ook gebruikt om u in de toekomst op de hoogte te stellen van producten en diensten die interessant voor u kunnen zijn. U kunt u afmelden voor de nieuwsbrief door een mail te sturen naar [email protected] of door in te loggen op de website van Sailstore.nl en dit uit te zetten.

Uw persoonsgegevens worden voor een termijn van zeven jaar opgeslagen. Daarna zal Sailstore.nl uw gegevens verwijderen.

Indien u niet wenst om persoonsgegevens aan Sailstore.nl te verstrekken, is Sailstore.nl niet in staat om de diensten aan u te leveren. Hierdoor kan het zijn dat Sailstore.nl niet kan voldoen aan de contractuele, wettelijke en de noodzakelijke verplichtingen. Eventuele nadelige gevolgen door het niet verstrekken van de persoonsgegevens liggen in een dergelijke geval bij u.

Rechtsgronden voor de verwerking van persoonsgegevens

Het verwerken van uw persoonsgegevens gebeurt op basis van verschillende rechtsgronden. Allereerst geeft u toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens bij het invullen van het contactformulier. Daarnaast is het verwerken van uw gegevens noodzakelijk voor de uitvoer van de overeenkomst, want zonder uw contactgegevens is het niet mogelijk uw bestelde product te leveren. Ook is het verwerken van uw gegevens noodzakelijk in verband met het gerechtvaardigd belang van Sailstore.nl, namelijk marketingdoeleinden. Tenslotte rust er een ook een wettelijke verplichting op Sailstore.nl om uw gegevens op te slaan voor facturatie, ingevolge vereist is om te voldoen aan de eisen van de Belastingdienst.

Cookies

Sailstore.nl maakt op haar website gebruik van cookies. Wat zijn cookies? Een cookie is een stukje data dat door een website op uw computer wordt geplaatst. Elke keer wanneer u de website van Sailstore.nl bezoekt, verzamelt zij basis technische informatie zoals via welke website u op deze website terecht bent gekomen. Deze privacyverklaring is van toepassing op cookies en soortgelijke technologie. Deze website kan cookies gebruiken om bezoekers te voorzien van afgestemde informatie, om informatie te verzamelen, en om de bezoeker te volgen tijdens het bezoek aan de website. Dit helpt Sailstore.nl om een goede gebruikservaring aan u te kunnen leveren.

Raadpleeg de cookieverklaring van Sailstore.nl betreffende welke cookies wij van u verzamelen en met welk doel. In de cookieverklaring kunt u tevens aangeven welke cookies wij van u mogen verzamelen.

Verwijzing naar andere websites

Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op deze website. Het kan zo zijn dat deze website links bevat naar andere website die niet worden beheerd en/of eigendom zijn van de Sailstore.nl. Indien u door het klikken op deze link op een andere website terecht bent gekomen, geldt de privacyverklaring van die website. Sailstore.nl is op geen enkele manier aansprakelijk of verantwoordelijk voor deze website of voor de privacyverklaring op deze website. Sailstore.nl raadt u aan bij bezoek van deze website om hun privacyverklaring goed door te lezen, alvorens verder te gaan op hun website.

Doorgifte aan verwerkers en derden

Persoonsgegevens worden verwerkt door bedrijven die door Sailstore.nl zijn ingeschakeld voor de uitvoering van de overeenkomst. De wet noemt deze bedrijven 'verwerkers'. U kunt hierbij denken aan het bedrijf welke de hosting van onze website verzorgt. De verwerkers handelen onder verantwoordelijkheid van Sailstore.nl.

Ook zullen persoonsgegevens worden gedeeld met derden als Sailstore.nl op grond van een wettelijke verplichting gehouden is persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.

Beveiliging

Sailstore.nl heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om de persoonsgegevens van u te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. De website heeft een SSL-certificaat, waardoor de gegevens over een beveiligde verbinding verstuurd worden.

Ook met betrekking tot derde partijen heeft Sailstore.nl beveiligingsmaatregelen getroffen.Zo heeft Sailstore.nl met derden die uw persoonsgegevens verwerkt, een verwerkingsovereenkomst gesloten. In de verwerkingsovereenkomst is het doel van de verwerking vastgelegd alsmede de afspraken over het niveau van de technische en organisatorische maatregelen.

Uw privacy rechten

Gegevens die niet langer nodig zijn worden verwijderd. U heeft zelf recht op inzage, rectificatie, verwijdering of beperking van het verwerken van uw persoonsgegevens overeenkomstig het bepaalde in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. U kunt hiervoor contact opnemen naar [email protected] of door in te loggen op de website van Sailstore.nl. Om misbruik en/of fraude te voorkomen, zullen wij u wel altijd vragen om u zelf te identificeren.

Indien u een klacht wil indienen over Sailstore.nl met betrekking tot het verwerken van uw persoonsgegevens, dan kunt u dit bij ons melden door een mail te sturen naar [email protected]. Ook kunt u uw klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Meer informatie hoe u dit dient te doen, treft u aan via deze link.