Kan ik op rekening kopen

Ja, dat kan.

Deze optie zal voor u beschikbaar zijn vanaf het moment dat u binnen een jaar minimaal 1 keer een positieve vooruitbetalingen verricht met een totale orderwaarde van €350 of meer. Daarnaast willen wij u adviseren alle aankopen via één centraal Marifoon.store account te doen. Zorg er dus voor dat u altijd met hetzelfde account inlogt. Hierdoor zal u het snelst een kredietlimiet opbouwen. Neem voor meer informatie contact met ons op.

Voorwaarden

Marifoon.store (Maritime Internet Solutions) verleent enkel krediet aan rechtspersonen (bedrijven en instellingen). Op rekening kopen is mogelijk voor bedrijven en instellingen middels een bestedingslimiet dat automatisch groeit met de omzet die wordt ondergebracht bij Marifoon.store Hiervoor gelden de onderstaande criteria:

U heeft een geldig KVK nummer en staat langer dan 12 maanden ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
Nieuwe klanten dienen de eerste bestellingen vooraf te betalen met een bedrag van gezamenlijk €350 of meer. Na deze betaaltransacties kunt u achteraf betalen.
Voor bestaande klanten wordt er gekeken naar positieve betalingen in de afgelopen 365 dagen, wederom met een totaalwaarde van €350 of meer.

Het grootste voordeel van het bovenstaande zelfbeoordelingslimiet is dat uw krediet groter wordt via elke bestelling die u bij Marifoon.store plaatst. Elke positieve betaalervaring wordt opgeteld en diezelfde waarde kunt u weer besteden bij uw volgende order, dit bedrag komt bovenop het kredietlimiet dat u al eerder heeft opgebouwd.

Om gebruik te maken van een kredietlimiet dat met u meegroeit is het van belang dat u bij elke bestelling dezelfde accountgegevens gebruikt en dus via één centraal account uw bestellingen plaatst. Hierdoor wordt uw historische orderwaardes correct opgeteld en ontvangt u vervolgens bij elke nieuwe bestelling meer bestedingsruimte.

Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, door storting of overmaking van het factuurbedrag op een door Marifoon.store aangewezen bankrekening. De op de bankafschriften van Marifoon.store vermelde valutadatum zal als dag van betaling worden aangemerkt.
Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, zal de betaling plaatsvinden zonder aftrek van transportkosten en zonder verrekening of opschorting uit welke hoofde dan ook (geschillen).
Al hetgeen de debiteur betaalt, strekt allereerst tot voldoening van eventuele verschuldigde rente en/of (invorderings)kosten en vervolgens tot voldoening van de oudste openstaande facturen.
Indien Marifoon.store daartoe aanleiding ziet, kan zij nadere zekerheid verlangen, bij gebreke waarvan zij de uitvoering van de overeenkomst kan/mag opschorten.
Indien de overeengekomen betalingstermijn wordt overschreden en de facturen niet zijn voldaan, zal er een leverstop plaatsvinden op het betreffende account.
Alle leveringen en betalingen vinden uitsluitend en alleen plaats volgens de "Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden" van Marifoon.store, zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Alkmaar. Tenzij anders, schriftelijk overeengekomen.
Bestellingen worden uitsluitend in behandeling genomen na ontvangst van een schriftelijke in- of aankoopbevestiging.
Uitlevering bij afhalen vindt uitsluitend plaats na legitimatie met een geldig persoonsgebonden identiteitsbewijs en na overhandiging van een in- of aankooporder.